Misja

  • Jesteśmy młodym i wykształconym zespołem, dla którego ważna jest współpraca i stały rozwój.

    Fundację Ocaleni tworzą młodzi  i entuzjastyczni ludzie ? absolwenci, studenci i praktycy prawa, seksuologii, psychologii, pedagogiki, specjaliści ds. Social Media oraz tłumacze. Obecnie wszystkie działania fundacji opierają się na wolontariacie.

  • Naszym celem jest poprawa sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych znajdujących się w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykorzystywanych seksualnie.

    Fundacja Ocaleni powstała, aby nieść pomoc i wsparcie osobom, które doświadczyły traumy wykorzystywania oraz przeciwdziałać zjawisku pedofilii i molestowania seksualnego. Chcemy przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego dzieciństwa edukując zarówno dzieci, młodzież, jak i rodziców.

  • Poprzez interaktywne działania edukacyjne i naprawcze podnosimy świadomość w zakresie ryzykownych zachowań zagrażających życiu lub zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.

    Fundacja Ocaleni prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne, grupę wsparcia i poradnictwo prawne pierwszego kontaktu dla dorosłych wykorzystanych. Nasze działania prewencyjne to między innymi bezpłatne warsztaty w szkołach, warsztaty tematyczne dla rodziców, kurs na platformie edukacyjnej, a także materiały wideo i artykuły edukujące dzieci, młodzież i rodziców. Zależy nam na tym, aby nie stygmatyzować osób, które doświadczyły traumy. Nie nazywamy ich ?ofiarami?, lecz Ocalonymi – ze względu na to, że udało im się przetrwać bolesne doświadczenia. Ocaleni to osoby, które są świadome konsekwencji doświadczeń z przeszłości i dojrzały do walki o swoją przyszłość. Nasza Fundacja towarzyszy i wspiera dorosłych Ocalonych na drodze ku zdrowieniu.

Naszą pracę opieramy na zaufaniu i odpowiedzialności.