29 lipca 2016 Monika Cybulska
Kategorie: Strefa rodzica

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami w sieci?

Korzystanie z Internetu jest obecnie powszechne, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Większość użytkowników, w tym także  rodziców często  jest przekonana. że dzieci są tam bezpieczne. Niestety nieuważne, bezrefleksyjne poruszanie się w sieci może prowadzić do poważnych konsekwencji. Szczególnie niebezpieczna jest cyberprzemoc, czyli przemoc z wykorzystaniem Internetu lub mediów społecznościowych. Dzieci nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenie i nie mają wiedzy jak zachować się w trudniej dla nich sytuacji. Dlatego tak ważne jest aby opiekunowie wspierali i pomagali najmłodszym w poznawaniu wirtualnej przestrzeni.

Jak zatem należy chronić dzieci i młodzież?

Przede wszystkim należy zacząć od komunikacji, która jest podstawowym elementem tworzenia relacji. Rozmawiaj z dzieckiem także o jego życiu online. Jeśli nie wiesz zbyt dużo o wirtualnym świecie, zapytaj o to swoje dziecko. Pokaż, że to Cię interesuje, że chcesz poznać jak działają portale społecznościowe i dowiedzieć się co Twoje dziecko robi w sieci, godzinami siedząc przed komputerem. Już samo zainteresowanie ze strony rodzica otwiera przestrzeń do rozmów z dzieckiem i daje dziecku większe poczucie bezpieczeństwa. Nie bój się rozmawiać ze swoim dzieckiem, mów mu o zagrożeniach w Internecie! Bardzo ważne są rozmowy o tym z jakim niebezpieczeństwem dziecko może się spotkać w sieci, jakie sytuacje mogą się przydarzyć i przede wszystkim jak się wtedy zachować. Jest to temat bardzo delikatny, gdyż wiąże się ze sferą intymności i niezależności, której granic nastolatkowie często bardzo bronią, zwłaszcza w relacji z rodzicem czy opiekunem. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie zaufania w relacji rodzic ? dziecko.

jak chronić dzieci w sieci

Bądź wsparciem

Istotne jest także pokazanie dziecku, że zawsze może na Ciebie liczyć, że okażesz swoje zrozumienie w razie problematycznych sytuacji online, także tych dotyczących publikacji wizerunku w sieci. Jeśli dziecko będzie miało poczucie, że ma wsparcie, że ma osobę której może zaufać chętniej zwierzy się, zapyta czy poprosi o pomoc. Pamiętaj, że dziecko szybko się uczy i jeśli w trudzie nie spotka się z życzliwością i wsparciem  kolejny raz może już nie poprosić Cię o pomoc. Kiedy jednak dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, należy zachować ?zimną krew? i przede wszystkim nie obwiniać ani siebie, ani tym bardziej dziecka. Istotne jest okazanie zrozumienia – daj dziecku poczuć, że ma w Tobie oparcie. Ważne jest zachowanie spokoju i wspólnie z dzieckiem szukanie rozwiązania. Nie zostawiajmy dziecka samego z jego problemem.

Chroń i reaguj

Większość nastolatków nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw w Internecie, dlatego ogromną rolę w przeciwdziałaniu wszelkim formom cyberprzemocy mają rodzice i nauczyciele – to oni powinni podejmować działania profilaktyczne, które mogą uchronić przed skrzywdzeniem dziecka, a także podjąć szybką interwencję, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci. Bardzo ważne jest poszerzanie wiedzy w tym zakresie i znajomość zagrożeń, które pojawiają się w sieci ? mając taka wiedzę możemy przekazać ją naszym podopiecznym i tym samym chronić ich bezpieczeństwo w sieci.